Beregn og bestill

Beregn pris Personopplysninger Bekreftelse Betaling Kvittering

Velg
          Legg merke til følgende:

 • HELÅRSREISEFORSIKRING
  En helårsreiseforsikring er en reiseforsikring som er gyldig på alle ferie-, fritids-, og tjenestereiser med inntil 45 dagers varighet. Det vil si at du kan reise på en reise i inntil 45 dager, være hjemme på din bostedsadresse i Norge i en eller flere dager, for så å dra ut på en ny reise og være dekket av den samme forsikringen. Forsikringen er gyldig i ett år fra tegningsdato.
   
 • EUROPADEFINISJON
  Du kan velge å tegne en reiseforsikring for Europa eller hele verden. Med Europa menes alle EU og EØS land.
   
 • UNGDOMSREISEFORSIKRING
  Du kan tegne ungdomsreiseforsikring dersom du er under 35 år på utreisetidspunktet.
   
 • DEKNINGSALTERNATIVER
  Hos Gouda Reiseforsikring kan du velge mellom to dekningsalternativer, Super eller Standard. Forskjellen ligger i forsikringssummene, som er litt lavere ved Standard, samt at Standard har en egenandel på kr 1000,-. Disse to alternativene har du uansett om du velger Europa eller Verden som dekningsområde på din forsikring.

 

Betalingsmåte